Стратегическа цел на ВЕХРО е пълно задоволяване на всички нужди на строителството със системи за боядисване и защита, разработвайки продукти от най-високо качество и предлагайки решения с чувство за отговорност пред човека и околната среда.

ВЕХРО като водеща в задоволяване нуждите на професионалиста, отвори нова страница предлагайки на пазара цяла фамилия продукти от най-високо качество, за всички вътрешни повърхности на гръцката къща, сертифицирани с „Маргаритката”, екологичният символ на Европейския съюз.

ВЕХРО, с новаторските си технологични действия е водеща на гръцкия пазар за строителни бои и се отзовава на предизвикателството на климата и на изискванията на новото европейско законодателство, предлагайки единствената на гръцкия пазар система за боядисване на дървени повърхности с продукти, които удовлетворяват строгите изисквания и на 2-та фаза 2010 г.

МИСЛЕТЕ ЕКОЛОГИЧНО – БОЯДИСВАЙТЕ ЕКОЛОГИЧНО

Поради каква причина екологични бои?

 • Равновесието на околната среда е нарушено;

 • Температурата на планетата се повишава и климатът се променя;

 • Всички носят отговорност;

 • Искате домът ви да е чист, хигиеничен и приятен?

 • Помисляли ли сте си, че същото желаят и много други организми, животни или растения на планетата ни?

 • Използвайте продукти носещи екологичен знак;

 • Поощрявайте и други да ползват екологични продукти;

 • Има начин да разкрасите дома си и да защитите планетата ни.

Какво е това „екологични” бои?

Екологични са боите, които замърсяват малко околната среда през „целия цикъл на живота си”, от извличането на суровините, процеса на производство, опаковането, разпространението, употребата и приложението, продължителността, до окончателното им разлагане в природата.

При екологичните продукти се съвместява, без какъвто и да било компромис с качеството, екологичният им характер с най-добрите технически постижения, факт, който трябва да бъде потвърден от сертифицирана лаборатория в Европейския съюз.

Напротив, всяка боя, която се разрежда с вода или не съдържа амоняк, не означава по необходимост, че е и екологична.

Какво е това „Маргаритка”?

Маргаритката е екологичният знак на Европйскя съюз, с който се сертифицират боите, които удовлетворяват екологичните критерии, така както са изложени в Решение 2002/739/ЕС и 2000/1980/ЕС. Само продуктите, които носят екологичния знак могат да се наричат ЕКОЛОГИЧНИ.

Екологичният знак, който носят боите, означава:

 • Предлагат висока покривност и продуктивност;

 • Съдържат ниски нива на летливи органични съединения (VОС);

 • Осигуряват добра издържливост на повреди;

 • Не съдържат тежки метали, нито канцерогенни и токсични вещества;

 • Не носят никакъв знак за опасност на етикета си;

 • През „целия си жизнен цикъл” замърсяват слабо околната среда;

 • Независима организация ги е проверила и сертифицирала.

ИЗБЕРЕТЕ маркови екологични разцветки от упътването с цветове „Цветове от природата” и от цветната палитра „Пеперуда”.